Sebepoznání a sebepřijetí

2,000

Objevte v sobě mimořádný potenciál prostřednictvím našich jemných a pečujících terapeutických sezení. Každá návštěva je cestou do jiné oblasti vašeho života, kde vám poskytneme neochvějnou podporu, abychom vám pomohli zbavit se závislosti na lécích. Náš oddaný kouč, vedený hlubokou láskou k vašemu blahu, probouzí lásku, která ve vás sídlí, a podporuje tak uzdravení a osobní růst. Během pouhých 2 až 3 hodin naše transformační terapie vyřeší konkrétní problémy a zanechá vás posílené a připravené přijmout život plný neomezených možností. Vstupte do našeho soucitného útočiště, kde vás vaše starosti zahrnou vřelostí a pochopením. Nechte se vést našimi technikami založenými na důkazech a pečujícím vedením na cestě sebepoznání, odolnosti a hluboké transformace.

Category:

Vítejte v našem terapeutickém centru!

 

Naše terapeutická sezení jsou přizpůsobena konkrétním aspektům vašeho života, což zajišťuje komplexní a individuální přístup. Naším hlavním cílem je umožnit vám překonat jakoukoli závislost, což vám umožní vést plnohodnotný a nezávislý život.

 

Jádrem naší terapie je hluboce zakořeněný závazek k vašemu blahu. Naši vysoce kvalifikovaní kouči poskytují vedení a podporu s opravdovou péčí a využívají sílu lásky ve vás. Podporou pečujícího prostředí se snažíme probudit a rozvíjet lásku, která ve vás sídlí, a usnadnit tak uzdravení a osobní růst.

 

Každé terapeutické sezení je navrženo tak, aby účinně řešilo a vyřešilo konkrétní problém, a obvykle trvá 2 až 3 hodiny. Náš zjednodušený přístup vám zajistí soustředěnou pozornost a účinná řešení, čímž maximalizujeme přínos každého sezení.

 

Během terapeutického sezení můžete očekávat soucitný a neodsuzující prostor, kde budou vaše problémy vyslechnuty, pochopeny a řešeny. Naši odborní koučové vás provedou strukturovaným procesem a využijí techniky a nástroje založené na důkazech, které vám pomohou zorientovat se v problémech, získat náhled a vypracovat praktické strategie pro udržitelnou změnu.

 

Udělejte první krok k životu bez závislosti a přijměte transformační sílu našich terapeutických sezení. Vyzkoušejte si hluboký dopad individuální péče vedené láskou a vydejte se na cestu sebepoznání, uzdravení a posílení.

 

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení:

Kouč – Shahid Mahmood (email: lavie@barvylasky.cz), Kontakt: +420 604 413 141.

Místo konání osobně- Jazyková škola -Shahid Mahmood- náměstí Sítná 3113,27201 Kladno (prvním patře , atrium Hotelu Kladno). Online možnosti zahrnují Microsoft Teams, Skype, a Whats app videohovor. Návštěva trvá 60min ,120min , 180min nebo více podle dohody mezi osobou a terapeutem.

 

Podmínky přihlášení a platby:

  1. a) Přihlášením do koučink získává posluchač právo na služby koučink centrum v rozsahu daném typem a těmito podmínkami. Škola se zavazuje tyto služby za úhradu realizovat.
  2. b) Přihlášení do koučinku probíhá v kanceláři školy nebo on-line registrací na webových stránkách školy. Přihlášením se zájemce zavazuje k úhradě kurzovné/sezení předem, a to nejméně v hodnotě odpovídající kurzovnému podle aktuálního ceníku.
  3. c) U prezenčních kurzů může být v případě zásahu vyšší moci a/nebo vyhlášení mimořádných obecně závazných opatření výuka na nezbytně nutnou dobu převedena z prezenční do online distanční formy.

Platební podmínky: Kurzovné je splatné v centrum (Koučink Centrum – Shahid Mahmood) hotově či platební kartou, nebo vybranými benefitními. Platba je možná bezhotovostně dle faktury. Kurzovné musí být uhrazeno v den splatnosti faktury, nejpozději však v den před návštěvou.

 

Naše cenová struktura:

Naše cenová struktura je jednoduchá a navržená tak, aby vám nabídla flexibilitu. Takto to funguje:

Základní hodina: Každá schůzka má základní dobu trvání 1 hodinu, která stojí 1500 Kč. Jedná se o minimální délku každé schůzky.

Přídavné hodiny: Chcete více času? Ke schůzce si můžete přidat libovolný počet hodin navíc za cenu 1500 Kč za každou další hodinu.

Flexibilní využití: Pokud si například zakoupíte 5 hodin, můžete mít pět hodinových schůzek nebo dvě dvouhodinové a jednu hodinovou schůzku. Volba je na vás! Upozorňujeme, že naše služba nenabízí schůzky kratší než 1 hodina. Minimální závazek je jednohodinové setkání. Doporučujeme 4 návštěvy pro dosažení nejlepších výsledků, a poté nás můžete navštívit podle vlastního plánu a potřeb.

 

Naše terapeutická sezení:

Každá návštěva je zaměřena na nějakou jinou část života. Děláme maximum, abyste se mohli zbavit závislosti na medicíně. Náš koučink je láska k vám a oslovuje lásku ve vás. Čtení z ruky je součástí koučinku.

 

Storno podmínky:

Jestliže se nemůžete dostavit v dohodnutý termín, informujte mne nejpozději 24 hod před termínem. Po této lhůtě budu účtovat storno poplatek ve výši 100% z ceny objednané procedury. Jakákoli předplacená částka za koučování se nevrátí. Máte právo změnit schůzku 24 hodin před návštěvou.

 

Kontaktní informace:

Kouč – Shahid Mahmood, email: lavie@barvylasky.cz, Kontakt: +420 604 413 141.

 

Udělejte první krok k životu bez závislosti a přijměte transformační sílu našich terapeutických sezení. Vyzkoušejte si hluboký dopad individuální péče vedené láskou a vydejte se na cestu sebepoznání, uzdravení a posílení.

Additional information

60min

1500 Kč

120min

3000 Kč

180min

3800 Kč