Koučink – 60min

1,500

-Každá návštěva je zaměřena na nějakou jinou část života.
– Děláme maximum, abyste se mohli zbavit závislosti na medicíně.
– Náš koučink je láska k vám a oslovuje lásku ve vás.

-Terapii schopen vyřešit jeden problém  za 2 až 3 hodiny. 

Category:

Lidé na celém světě mají spoustu problémů. Ať už se jedná o fyzickou, psychickou, duševní formu nebo jejich kombinaci. Může člověk najít znovu harmonii v životě, získat rovnováhu, vyrovnanost? Člověk se neustále drží jedné cesty, ztrácí síly, už nemůže dál. V tom okamžiku začne volat o pomoc. Připravil jsem terapie, který vás přivede zpět. Po jeho dokončení získáte suverénní a uvolněný postoj k různým životním situacím. Stanete se silnější vůči všem negativním vlivům. Zajistíme vám diskrétnost a budeme s vámi po celou dobu. Terapie je určena pro každého, kdo chce žít šťastněji, trvale se uzdravit. Cena terapie zahrnuje maximálně čtyři osobní návštěvy (po dohodě lze komunikovat dálkově – Skype, WhatsApp) . A k tomu je čtyřtýdenní cvičení doma. V případě potřeby přizpůsobíme terapii vašim potřebám. Zajistíme vám úplnou diskrétnost.

-Osobní Koučink
-Profesní koučink
-Koučink pro pozitivní myšlení
-Koučink pro lepší budoucnost
-Koučink pro lepší čas
– Koučink pro léčení deprese
– Koučink pro štěstí v životě
-Koučink pro zlobivé děti
-Koučink pro rozsvícení duše

-Koučink pro lepší vztah
-Koučink, abyste věděli, kdo jste
-Koučink pro rovnováhu v životě
-Koučink, jak se dostat na vrchol
-Koučink pro ztracené duše
-Koučink pro zlobivé rodiče
-Koučink pro šikanované učitele
-Koučink pro šikanované studenty
-Koučink na vzdělávání dětí

-Koučink na vzdělávání dospělých
-Koučink pro zdraví
-Koučink pro zraněné lidi
-Koučink pro skupiny
-Koučink pro poznání účelu vašeho života
-Koučink pro zapomínání na minulost
-a mnoho dalších

………………………………………………………………………..

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení
  • Kouč – Shahid Mahmood (email: info@conversation.cz), Kontakt: +420 604 413 141
  • Místo konání osobně- Jazyková škola -Shahid Mahmood- náměstí Sítná 3113,27201 Kladno (prvním patře , atrium Hotelu Kladno)
  • Online- Microsoft Teams, Skype, Whats app videohovor
  • Návštěva trvá 60min.
-Doporučujeme 4 návštěvy pro dosažení nejlepších výsledků a poté nás můžete navštívit podle vlastního plánu a potřeb.
-Každá návštěva je zaměřena na nějakou jinou část života.
– Děláme maximum, abyste se mohli zbavit závislosti na medicíně.
– Náš koučink je láska k vám a oslovuje lásku ve vás.
-Čteni z ruky je součástí koučinku

 

a) Přihlášením do koučink získává posluchač právo na služby koučink centrum v rozsahu daném typem a těmito podmínkami. Škola se zavazuje tyto služby za úhradu realizovat.
b) Přihlášení do koučinku probíhá v kanceláři školy nebo on-line registrací na webových stránkách školy. Přihlášením se zájemce zavazuje k úhradě kurzovné předem, a to nejméně v hodnotě odpovídající kurzovnému podle aktuálního ceníku.
c) U prezenčních kurzů může být v případě zásahu vyšší moci a/nebo vyhlášení mimořádných obecně závazných opatření výuka na nezbytně nutnou dobu převedena z prezenční do online distanční formy.
Platební podmínky
a) Kurzovné je splatné v centrum (Koučink Centrum – Shahid Mahmood) hotově či platební kartou, nebo vybranými benefitními. Platba je možná bezhotovostně dle faktury. Kurzovné musí být uhrazeno v den splatnosti faktury, nejpozději však v den zahájení výuky.
Storno podmínky
-Jestliže se nemůžete dostavit v dohodnutý termín, informujte mne nejpozději 24 hod před termínem. Po této lhůtě budu účtovat storno poplatek ve výši 100% z ceny objednané procedury.
– Jakákoli předplacená částka za koučování se nevrátí. Máte právo změnit schůzku 24 hodin před návštěvou.