Posílení a úspěšné myšlení

Vítejte na stránce Empowerment and Success Mindset na stránce Colours of Love Therapy! Zde věříme, že každý člověk má vrozený potenciál dosáhnout velikosti a žít naplněný život. Prostřednictvím našich terapeutických sezení vedených Shahidem Mahmoodem, zkušeným majitelem školy anglického jazyka, učitelem a čtenářem z ruky, se snažíme posílit vaše myšlení a poskytnout vám nástroje potřebné k tomu, abyste dokázali uvolnit svůj plný potenciál, překonat překážky a dosáhnout úspěchu.

Uvolněte svůj potenciál:
V terapii v Colours of Love Therapy, kterou vede Shahid Mahmood, zkušený majitel a učitel anglické jazykové školy, se vydáte na transformativní cestu sebepoznání a posílení. Prostřednictvím individuálního vedení a podpory vám Shahid pomůže odhalit váš skrytý potenciál, identifikovat vaše jedinečné silné stránky a talenty a využít je k dosažení úspěchu. Díky hlubšímu porozumění sobě samým a přijetí svých schopností získáte sílu jít za svými cíli a aspiracemi se sebedůvěrou a odhodláním.

Překonávání překážek a omezení:
Život je plný překážek a výzev, které mohou bránit našemu pokroku. Na terapeutických sezeních vám Shahid Mahmood díky svým zkušenostem čtenáře z ruky a učitele anglického jazyka pomůže identifikovat a překonat omezení, která vás mohou brzdit. Společně prozkoumáte strategie, jak se vymanit z pochybností o sobě samém, strachu a negativních myšlenkových vzorců. Rozvojem odolnosti, osvojením růstového myšlení a využitím účinných technik řešení problémů budete vybaveni k tomu, abyste se dokázali vypořádat s překážkami a proměnit je v odrazový můstek na cestě k úspěchu.

Pěstování úspěšného myšlení:
Úspěch není jen o vnějších úspěších, ale také o pěstování myšlení, které vám umožní prosperovat. Shahid Mahmood vás na terapii povede k rozvoji myšlení zaměřeného na úspěch, které je zakořeněné v pozitivitě, víře v sebe sama a vytrvalosti. Prostřednictvím na míru šitých technik a cvičení se naučíte přijímat výzvy jako příležitosti k růstu, stanovovat si dosažitelné cíle a udržovat si soustředění a motivaci. Pěstováním úspěšného myšlení získáte možnost překonávat neúspěchy, přizpůsobovat se změnám a vytvářet si cestu k trvalému osobnímu a profesnímu úspěchu.

Dílčí témata:

Budování sebedůvěry: Objevte techniky, které vám pomohou posílit sebedůvěru a uvolnit váš potenciál.

Stanovení cílů a akční plánování: Naučte se účinné strategie pro stanovení smysluplných cílů a vytvoření akčních plánů.

Efektivní komunikace: Zlepšete své komunikační dovednosti, abyste mohli budovat pevné vztahy a dosáhnout úspěchu.

Time management a produktivita: Získejte efektivní návyky v oblasti řízení času, abyste maximalizovali produktivitu a dosáhli svých cílů.

Překonávání sebeomezujících přesvědčení: Zjistěte a překonejte sebeomezující přesvědčení, která vám brání v pokroku.

Odolnost tváří v tvář nepřízni osudu: Pěstujte si odolnost, abyste se mohli odrazit od neúspěchů a vytrvat v náročných obdobích.

Přijímání změn a přizpůsobivost: Rozvíjejte schopnost přijímat změny a přizpůsobovat se novým okolnostem, abyste byli i nadále úspěšní.

Zvládání stresu a pohoda: Naučte se strategie zvládání stresu, udržování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a upřednostňování péče o sebe.

Pěstování pozitivních návyků: Vytvořte si pozitivní návyky, které podpoří váš osobní a profesní růst.

Hodiny terapií

Po-Pá: 8:00 – 17:00 hodin

Address

nám. Sítná 3113, Kročehlavy, 272 01 Kladno, Czechia 

Email

ahoj@barvylasky.cz

Phone

(420)- 604 413 141