Osobní růst a stanovování cílů: Odhalení vašeho potenciálu

Náš jedinečný přístup k osobnímu růstu a rozvoji vychází z hlubokého pochopení, že každý člověk je jedinečný, a proto by jeho cesta k osobnímu naplnění měla být přizpůsobena. Naše filozofie integruje různé perspektivy, včetně psychologie, holistické pohody a alternativních metod, jako je čtení z ruky, a to vše v pečujícím a neodsuzujícím prostředí.

Naše služby vede Shahid Mahmood, který přináší bohaté zkušenosti jako učitel angličtiny a čtenář z ruky. Jeho rozmanité zkušenosti a odborné znalosti poskytují jedinečnou optiku pro pochopení osobního růstu a potenciálu. Shahidův přístup k terapii se zaměřuje na to, aby vám umožnil porozumět vašim vlastním silným stránkám a potenciálním oblastem růstu a poskytl vám nástroje potřebné k podpoře sebezdokonalování.

Pěstování pozitivních návyků a myšlení:
Osobní růst vyžaduje pěstování pozitivních návyků a myšlení orientovaného na růst. Na terapii se seznámíte se strategiemi pro rozvoj návyků, které podporují vaši cestu osobního rozvoje. To může zahrnovat praktiky, jako je sebereflexe, vděčnost, všímavost a péče o sebe. Pěstováním pozitivních návyků a myšlení můžete podpořit osobní růst a odolnost.

Ujasnění vize a stanovení cílů:
Shahid Mahmood vám během terapie pomůže ujasnit si vaši vizi osobního růstu a určit oblasti, ve kterých chcete provést pozitivní změny. Prostřednictvím řízených cvičení a diskusí si stanovíte smysluplné a dosažitelné cíle, které budou v souladu s vašimi hodnotami a aspiracemi. S jasnými cíli si můžete vytvořit plán osobního růstu a pokroku směrem k požadovaným výsledkům.

Překonávání omezujících přesvědčení a budování sebedůvěry:
Terapeutická sezení se zaměří na identifikaci a zpochybnění omezujících přesvědčení, která vás mohou brzdit v dosažení vašeho plného potenciálu. Odborné znalosti Shahida Mahmooda jako čtenáře z ruky a učitele angličtiny vám poskytnou náhled na vaše silné stránky a schopnosti. Řešením a přeformulováním negativní samomluvy a budováním sebedůvěry můžete překonat překážky a uvolnit svůj skutečný potenciál.

Dílčí témata:

Rozvoj efektivních dovedností v oblasti řízení času:
Naučte se praktickým strategiím, jak efektivně hospodařit s časem a určovat priority úkolů, které přispívají k vašemu osobnímu růstu. V terapii se seznámíte s technikami, jako je stanovení cílů, stanovení priorit úkolů a překonání prokrastinace. Zvládnutím řízení času můžete optimalizovat svou produktivitu a zaměřit se na činnosti, které podporují osobní rozvoj.

Budování odolnosti a přizpůsobivosti:
Na cestě k osobnímu rozvoji si osvojte odolnost a přizpůsobivost, abyste mohli zvládat výzvy a neúspěchy. V terapii se naučíte strategie, jak se odrazit od nepřízně osudu, přijmout změnu a pěstovat pozitivní myšlení. Budováním odolnosti můžete překonávat překážky a pokračovat na cestě k osobnímu růstu a úspěchu.

Pěstování zdravých hranic:
Prozkoumejte význam stanovení zdravých hranic v osobním i profesním životě. Prostřednictvím terapie se naučíte techniky, jak stanovit hranice, asertivně komunikovat a upřednostňovat péči o sebe. Pěstováním zdravých hranic můžete vytvořit podpůrné prostředí pro osobní růst a udržet si pocit rovnováhy.

Pěstování růstového myšlení:
Rozvíjení růstového myšlení je pro osobní růst klíčové. Shahid Mahmood vám v terapii pomůže osvojit si růstové myšlení, které zahrnuje víru ve vaši schopnost učit se a růst díky úsilí a vytrvalosti. Přijetím růstového myšlení můžete překonávat výzvy, přijímat nové příležitosti a neustále rozšiřovat své dovednosti a znalosti.

Budování smysluplných vztahů:
Terapie vás také může podpořit v budování a rozvíjení smysluplných vztahů. Prostřednictvím vedení a komunikačních strategií poskytovaných Shahidem Mahmoodem si osvojíte efektivní mezilidské dovednosti, jako je aktivní naslouchání a empatie. Zlepšením svých komunikačních schopností a schopností budovat vztahy můžete podpořit hlubší vztahy a vytvořit podpůrnou síť pro osobní růst.

Objevování účelu a naplnění:
V terapii budete mít příležitost prozkoumat svůj smysl pro účel a najít smysl svého života. Prostřednictvím reflektivních cvičení a diskusí se Shahidem Mahmoodem můžete získat jasno o svých hodnotách, vášních a aspiracích. Sladěním svého jednání se svým účelem můžete zažít větší pocit naplnění a žít život více zaměřený na cíl.

Hodiny terapií

Po-Pá: 8:00 – 17:00 hodin

Address

nám. Sítná 3113, Kročehlavy, 272 01 Kladno, Czechia 

Email

ahoj@barvylasky.cz

Phone

(420)- 604 413 141