Obchodní podmínky

Obchodní podmínky 
Shahid Mahmood- Jazyková Škola Conversation Center,

 IČO 60898671, se sídlem náměstí Sítná 3113, 27201 Kladno

Všeobecná ustanovení
  • Kouč – Shahid Mahmood (email: info@conversation.cz), Kontakt: +420 604 413 141
  • Místo konání osobně- Jazyková škola -Shahid Mahmood- náměstí Sítná 3113,27201 Kladno (prvním patře , atrium Hotelu Kladno)
  • Online- Microsoft Teams, Skype, Whats app videohovor
  • Návštěva trvá 120min.
-Doporučujeme 4 návštěvy pro dosažení nejlepších výsledků a poté nás můžete navštívit podle vlastního plánu a potřeb.
-Každá návštěva je zaměřena na nějakou jinou část života.
– Děláme maximum, abyste se mohli zbavit závislosti na medicíně.
– Náš koučink je láska k vám a oslovuje lásku ve vás.
-Čteni z ruky je součástí koučinku
 
a) Přihlášením do koučink získává posluchač právo na služby koučink centrum v rozsahu daném typem a těmito podmínkami. Škola se zavazuje tyto služby za úhradu realizovat.
b) Přihlášení do koučinku probíhá v kanceláři školy nebo on-line registrací na webových stránkách školy. Přihlášením se zájemce zavazuje k úhradě kurzovné předem, a to nejméně v hodnotě odpovídající kurzovnému podle aktuálního ceníku.
c) U prezenčních kurzů může být v případě zásahu vyšší moci a/nebo vyhlášení mimořádných obecně závazných opatření výuka na nezbytně nutnou dobu převedena z prezenční do online distanční formy.
Platební podmínky
a) Kurzovné je splatné v centrum (Koučink Centrum – Shahid Mahmood) hotově či platební kartou, nebo vybranými benefitními. Platba je možná bezhotovostně dle faktury. Kurzovné musí být uhrazeno v den splatnosti faktury, nejpozději však v den zahájení výuky.
Storno podmínky
-Jestliže se nemůžete dostavit v dohodnutý termín, informujte mne nejpozději 24 hod před termínem. Po této lhůtě budu účtovat storno poplatek ve výši 100% z ceny objednané procedury.
-Vrácení peněz do 14dnů  poté jakákoli předplacená částka za koučování se nevrátí. Máte právo změnit schůzku 24 hodin před návštěvou.