Naše služby

Koučovací centrum

Ceník - Koučink v českém jazyce

Jednotlivá Koučink

120 minut

3000 Kč

Jednotlivá Koučink

90 minut

2000 Kč

Jednotlivá Koučink

60 minut

1500 Kč

Pravidelné terapie

90 minut

2000 Kč

Ceník - Koučink v anglickém jazyce

Jednotlivá Koučink

120 minut

5000 Kč

Jednotlivá Koučink

90 minut

3500 Kč

Jednotlivá Koučink

60 minut

2500 Kč

Pravidelné terapie

90 minut

3500 Kč

-Osobní Koučink
-Profesní koučink
-Koučink pro pozitivní myšlení
-Koučink pro lepší budoucnost
-Koučink pro lepší čas
- Koučink pro léčení deprese
- Koučink pro štěstí v životě
-Koučink pro zlobivé děti
-Koučink pro rozsvícení duše

-Koučink pro lepší vztah
-Koučink, abyste věděli, kdo jste
-Koučink pro rovnováhu v životě
-Koučink, jak se dostat na vrchol
-Koučink pro ztracené duše
-Koučink pro zlobivé rodiče
-Koučink pro šikanované učitele
-Koučink pro šikanované studenty
-Koučink na vzdělávání dětí

-Koučink na vzdělávání dospělých
-Koučink pro zdraví
-Koučink pro zraněné lidi
-Koučink pro skupiny
-Koučink pro poznání účelu vašeho života
-Koučink pro zapomínání na minulost
-a mnoho dalších

-Doporučujeme 4 návštěvy pro dosažení nejlepších výsledků a poté nás můžete navštívit podle vlastního plánu a potřeb.
-Každá návštěva je zaměřena na nějakou jinou část života.
- Děláme maximum, abyste se mohli zbavit závislosti na medicíně.
- Náš koučink je láska k vám a oslovuje lásku ve vás.

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení
a) Přihlášením do koučink získává posluchač právo na služby koučink centrum v rozsahu daném typem a těmito podmínkami. Škola se zavazuje tyto služby za úhradu realizovat.
b) Přihlášení do koučinku probíhá v kanceláři školy nebo on-line registrací na webových stránkách školy. Přihlášením se zájemce zavazuje k úhradě kurzovné předem, a to nejméně v hodnotě odpovídající kurzovnému podle aktuálního ceníku.
c) U prezenčních kurzů může být v případě zásahu vyšší moci a/nebo vyhlášení mimořádných obecně závazných opatření výuka na nezbytně nutnou dobu převedena z prezenční do online distanční formy.
Platební podmínky
a) Kurzovné je splatné v centrum (Koučink Centrum - Shahid Mahmood) hotově či platební kartou, nebo vybranými benefitními. Platba je možná bezhotovostně dle faktury. Kurzovné musí být uhrazeno v den splatnosti faktury, nejpozději však v den zahájení výuky.
Stornopodmínky
-Jestliže se nemůžete dostavit v dohodnutý termín, informujte mne nejpozději 24 hod před termínem. Po této lhůtě budu účtovat storno poplatek ve výši 100% z ceny objednané procedury.
- Jakákoli předplacená částka za koučování se nevrátí. Máte právo změnit schůzku 24 hodin před návštěvou.